1. Kuran
 2. EN'ÂM Suresi
 3. 88. Ayeti

ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

 • zâlike

  işte bu

 • hudâ allâhi

  Allah'ın hidayeti

 • yehdî

  hidayete erdirir

 • bi-hi

  onunla

 • men yeşâu

  kimi dilerse, dilediğini

 • min ibâdi-hi

  kullarından

 • ve lev

  ve eğer, ...olsa

 • eşrakû

  şirk koştular

 • le habita

  elbette boşa gitti, heba oldu

 • an-hum

  onlardan

 • mâ kânû

  oldukları şey(ler)

 • ya'melûne

  yapıyorlar

EN'ÂM suresi - 88. ayeti mealleri

 • Abdulbaki Gölpınarlı

  İşte Allah'ın doğru yolu budur, kullarından dilediğini o yola sevk eder. Onlar da şirk koşsalardı bütün yaptıkları boşa giderdi.
 • Abdullah Parlıyan

  İşte bu Allah'ın rehberliğidir. O, bu Kur'ân'la kullarından isteyen kimseleri dilediği şekilde doğru yola ulaştırır. Onlar Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştırmış olsalardı, o ana kadar yaptıkları bütün iyi şeyler gerçekten boşa gitmiş olurdu.
 • Adem Uğur

  İşte bu, Allah'ın hidayetidir, kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi.
 • Ahmed Hulusi

  Bu, Allâh hidâyetidir. . . Kullarından dilediğine, onunla hidâyet eder. . . Eğer Onlar dahi şirk koşsalardı, elbette yaptıkları tüm yararlı çalışmalar hiç olur, boşa giderdi.
 • Ahmet Tekin

  İşte bu, Allah’tan gelen, Allah’ın hidâyet rehberiyle öğrettiği dindir. Kullarından sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimseleri hak yola iletir.Eğer onlar da, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşsalardı, işlemeye devam ettikleri bilinçli amelleri elbette boşa giderdi.
 • Ahmet Varol

  Bu, Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini bu hidayete eriştirir. Eğer onlar Allah'a ortak koşmuş olsalardı yapageldiklerinin tümü boşa giderdi.
 • Ali Bulaç

  Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete erdirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp ettikleri 'onlar adına' boşa çıkmış olurdu.
 • Ali Fikri Yavuz

  İşte o yol, Allah’ın hidâyet yoludur ki, O, bunu kullarından dilediğine nasîb eder. Eğer onlar da (peygamberler) Allah’a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün (hayırlı) ameller elbette boşa çıkmış gitmişti.
 • Bayraktar Bayraklı

  İşte bu, Allah'ın hidayetidir, kullarından dileyeni ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi.
 • Bekir Sadak

  Bu, Alah'in kullarindan diledigini eristirdigi yoludur. Puta taparlarsa amelleri bosa cikar.
 • Celal Yıldırım

  İşte bu, Allah'ın yoludur ki kullarından dilediğini ona eriştirir. Onlar Allah'a ortak koşmuş olsalardı. İşledikleri amelleri boşa çıkardı.
 • Cemal Külünkoğlu

  İşte bu, Allah'ın hidayetidir ki, O, kullarından dilediğini ona eriştirir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gidecekti.
 • Diyanet İşleri (eski)

  Bu, Allah'ın kullarından dilediğini eriştirdiği yoludur. Eğer ortak koşsalarda amelleri boşa çıkardı.
 • Diyanet Vakfi

  İşte bu, Allah'ın hidayetidir, kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi.
 • Edip Yüksel

  ALLAH'ın hidayeti böyledir. Kullarından dilediğini ve/veya dileyeni ona ulaştırır. Ortak koşsalardı yaptıkları boşa çıkardı.
 • Elmalılı Hamdi Yazır

  İşte o yol Allah hüdasıdır, o bunu kullarından dilediğine hidayet eyler, ve eğer bunlar şirketmiş olaydılar bütün mesaîleri heder olmuş gitmişti
 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İşte bu yol Allah yoludur. O, kullarından dilediğine hidayet eyler. Eğer bunlar Allah'a ortak koşmuş olsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmiş olurdu.
 • Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

  İşte bu, Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o doğru yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün amelleri boşa giderdi.
 • Fizilal-il Kuran

  İşte bu Allah'ın doğru yoludur, dilediği kullarını ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, yapmış oldukları bütün iyilikler boşa giderdi.
 • Gültekin Onan

  Bu, Tanrı'nın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete erdirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp ettikleri 'onlar adına' boşa çıkmış olurdu.
 • Hasan Basri Çantay

  İşte o (yol), Allahın hidâyet yoludur ki O, bunu kullarından kime dilerse ona nasıyb eder. Eğer onlar da (Allaha) eş koşsalardı yapageldikleri her şey kendi hesâblarına elbette boşa gitmişdi.
 • Hayrat Neşriyat

  İşte bu (yol), Allah’ın hidâyetidir; kullarından kimi dilerse (hikmetine binâen, kendi lütfundan) onunla hidâyete erdirir. Fakat şirk koşsalardı, elbette yapmakta oldukları şeyler (ameller) kendilerinden (kabûl edilmez) boşa giderdi.
 • İbni Kesir

  İşte bu; Allah'ın, hidayetidir ki kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Eğer onlar da şirk koşsalardı yapageldikleri şeyler boşa çıkardı.
 • Kadri Çelik

  Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete eriştirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp ettikleri kendilerinden boşa çıkmış olurdu.
 • Muhammed Esed

  Bu, Allahın rehberliğidir: O, bununla kullarından kimi dilerse onu doğru yola ulaştırır. Onlar, Allahtan başka şeylere ilahlık yakıştırmış olsalardı, o ana kadar yaptıkları bütün (iyi) şeyler gerçekten boşa gitmiş olurdu:
 • Ömer Nasuhi Bilmen

  İşte bu, Allah Teâlâ'nın hidâyetidir, onunla kullarından dilediğine hidâyet eder. Ve eğer onlar şirk etmiş olsalardı, elbette yapmış oldukları amelleri kendilerinden sükut edip gitmiş olurdu.
 • Ömer Öngüt

  İşte bu yol Allah'ın hidayet yoludur. Allah kullarından dilediğini bu yola eriştirir. (Kime dilerse ona nasip eder). Eğer onlar da şirk koşsalardı, elbette yapageldikleri şeyler boşa çıkardı.
 • Şaban Piriş

  İşte bu, Allah’ın hidayetidir. Kullarından dilediği kimseyi bununla hidayete ulaştırır. Eğer Allah’a şirk koşsalardı, yapmış oldukları şeyler, boşa giderdi.
 • Suat Yıldırım

  İşte bu yol Allah’ın hidâyet yoludur ki kullarından dilediğini ona götürür. Eğer onlar Allah’a ortak tanısalardı, bütün yaptıkları, elde ettikleri bütün kazançları heder olmuş gitmişti.
 • Süleyman Ateş

  İşte bu, Allâh'ın hidâyetidir, kullarından dilediğini bununla doğru yola iletir. Eğer (onlar Allah'a) ortak koşsalardı, yaptıkları (güzel) şeyler hiç olur, giderdi.
 • Tefhim-ul Kuran

  Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete eriştirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp ettikleri 'onlar adına' boşa çıkmış olurdu.
 • Ümit Şimşek

  Bu Allah'ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini ona eriştirir. Eğer onlar Allah'a ortak koşmuş olsaydı, bütün yaptıkları boşa çıkardı.
 • Yaşar Nuri Öztürk

  Allah'ın yol göstermesidir bu. Kullarından dilediğini bununla iletir iyiye ve güzele. Eğer onlar şirke bulaşsalardı yapıp ettikleri kendilerine yararsız hale gelirdi.
 • Abdullah Aydın

  İşte o yol Allah'ın hidayet (doğru, kurtuluş) yoludur ki, o kullarından dilediğini bu yola eriştirir. Eğer onlar da Allah'a eş koşsalardı yaptıkları büyün iyi şeyler elbette boşa giderdi.
 • Ahmet Davudoğlu

  İşte bu yol, Allah'ın yoludur. O, buna kullarından dilediğine hidayet eder. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün ameller boşa giderdi.
 • Ali Arslan

  İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğine hidayet eder.
 • Arif Pamuk

  İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini onunla doğru yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün amelleri boşa giderdi.
 • Ayntabî Mehmet Efendi

  Bu yol (İslâm dini) Allahû Tealâ'nın hidayetidir. O; bunu, kullarından dilediğine hidayet eder. Eğer, onlar da şirk etmiş olsaydılar, (indallah şanları büyük ve yüksekken afv olunmaz) işlediklerinin sevabu heder olur giderdi.
 • Bahaeddin Sağlam

  İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından istediğini doğru yola iletir.
 • Diyanet Vakfı (1993)

  İşte bu Allah'ın hidayetidir, kullarından dilediğini ona iletir.
 • Hasan Tahsin Feyizli

  İşte bu Allah'ın hidayetidir ki, Allah kullarından dilediğini ona eriştirir.
 • Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

  Bu Allah'ın kullarından dilediğini eriştirdiği yoludur.
 • Hüseyin Kaleli

  “Bu Allâh’ın hidâyetidir. (Allâh) onunla kullarından dilediği kimseye hidâyet verir. Eğer şirk ederlerse, yapıyor oldukları şeyler, elbette onlardan düşer.”
 • İsmail Mutlu, Şaban Döğen

  İşte bu Allah'ın hidayetidir ki, kullarından dilediğine onunla yol gösterir. Eger onlar Allah'a ortak koşmuş olsalardı, elbette işledikleri bütün hayırlar boşa çıkardı.
 • Mustafa İslamoğlu

  Bu Allah’ın rehberliğidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar şirk koşmuş olsalardı, yapmış oldukları her şey kesinlikle boşa gitmiş olurdu.
 • Nedim Yılmaz

  İşte bu Allah’ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla doğru yola iletir. Eğer Allah’a ortak koşsalardı, elbette yapmakta oldukları şeyler boşa giderdi.
 • Ömer Rıza Doğrul

  İşte bu Allah'ın yoludur ki kullarından dilediğini ona götürür. Onlar Allah'a şerik katmış olsalardı bütün yaptıkları ve işledikleri heder olur giderdi.
 • Talat Koçyiğit

  İşte bu Allah'ın hidayetidir ve kullarından dilediği kimseyi onunla hidayet eder.
 • Ziya Kazıcı, Necip Taylan

  Bu Allah'ın hidayetidir. Onunla kullarından dilediğine hidayet eder.
 • Bir Heyet

  İşte o Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini ona iletir.

KuranAra.com hakkında

33 farklı kuran mealini aynı anda okumanızı ve kıyaslamanızı sağlar, Kuran ayetlerinin Arapçasını okunaklı şekilde sunar. Arapça okunuşlarını Türkçe seslendirme karşılığıyla birlikte görebilmenize yarar. Hepsinden önemlisi, Çok uzun çalışmalar sonucu özel olarak geliştirilmiş arama motoru ile; Tüm kuran meallerini ve arapça karşılıklarını doğru ve hızlı şekilde aramanızı sağlar.